Saopštenje za javnost

Dana 12-og Aprila sa početkom u 12 časova u prostorijama Organizacije održaće se Generalna Skupština članova Organizacije.

A-prava Montenegro