Producenti

Koga štite A-prava Montenegro?

A-prava Montenegro ŠTITE SVJETSKI REPERTOAR IZ DOMENA AUDIOVIZUELNE PRODUKCIJE.  

A-prava Montenegro štite prava domaćih i stranih filmskih producenata koja se crpe iz reemitovanja njihovog AV sadržaja preko sistema kablovske retransmisije. Shodno zakonu: prava na kablovsku retransmisiju mogu se ostvarivati samo kolektivno!

“Obavezno kolektivno ostvarivanje prava”

Član 155

Izuzetno od člana 146, stav 1 ovog zakona, nosilac autorskog ili srodnog

prava može samo kolektivno ostvarivati pravo:

kablovske retransmisije predmeta zaštite, osim emisija radio-difuznih

organizacija iz sopstvene produkcije, bez obzira da li se radi o

njihovim sopstvenim pravima ili pravima stečenim od drugih nosilaca

prava; …”

Uprošteno rečeno, da ne postoji organizacija kao što je A-prava Montenegro u ovom slučaju, prava na kablovsku retransmisiju se ne bi mogla ostvarivati individualno. Obavezno kolektivno ostvarivanje prava kablovske retransmisije je u sklopu legislative i prakse skoro identično regulisano svugdje u svijetu. Teško da bi Korisnici, kako ih zakon definiše, drugačije mogli da dođu do ovlašćenog (pravno regulisanog) korišćenja, reemitovanja svakog AV djela koje ne spada u sopstvenu produkciju kanala koje imaju u ponudi prema krajnjem korisniku.