Organizacija za zaštitu prava
filmskih producenata
u Crnoj Gori
pitajte nas?
Regulations
Prva publikacija A-prava Montenegro
KAKO SE UČLANITI?
Ako želite da organizacija A-PRAVA MONTENEGRO štiti vaša prava, kontaktirajte nas putem e-maila: office@autorskaprava.me, ili putem telefona +382-67-255-557.

Tom koraku slijedi popunjavanje registracione forme za repertoar koji je predmet zastite. Registracionu formu možete download-ovati ovdje...
SRODNA PRAVA
Opšte pravilo
Odredbe ovog zakona o elementima autorskog djela, o pretpostavci autorstva, o koautorima i autorima spojenih djela, o sadržaju i ograničenju moralnih prava, o imovinskim i drugim pravima autora, o sadržajnim ograničenjima autorskog prava, o računanju rokova autorskog prava, o odnosu između autorskog prava i prava svojine, o autorskom pravu u pra... >>>
A-PRAVA Montenegro. 2014 ALL RIGHTS RESERVED . powered by InfoBit