Učitavanje...
  • A-PRAVA Montenegro
    KOLEKTIVNI MENADŽMENT U
    AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA
  • A-PRAVA
    Aktuelno

A-PRAVA MONTENEGRO

je kolektivna organizacija za ostvarivanje prava filmskih producenata u Crnoj Gori.
Naša organizacija je prvi put osnovana 01.08.2012.godine kao Organizacija za zastitu prava autora audiovizuelnih djela i nosilaca srodnih prava, medjutim nakon duge borbe, Organizacija je morala da se preregistruje u kolektivnu organizaciju koja se bavi zastitom prava filmskih producenata.

Aktuelno

PRIVATE COPYING LEVY. Ko će to da plati?

Mini studija o sistemu naknade za privatno umnožavanje, namjenjena: Državnim institucijama; Korisnicima - svim firmama u Crnoj Gori koje su direktni uvoznici IT opreme (svega od compact disc-a do laptopa - lista uređaja koji podliježu naknadi je dugačka); za domaće stvaraoce iz domena muzike i filma; za stručnu i laičku javnost koju zanima šta znači pojam intelektualne svojine u užem smislu i u kontekstu autorsko-pravne zaštite

detaljnije

Izdvajamo

Ako želite da organizacija A-PRAVA MONTENEGRO štiti vaša prava, kontaktirajte nas putem e-maila: office@autorskaprava.me, ili putem telefona +382 69 284 724.
Tom koraku slijedi popunjavanje registracione forme za repertoar koji je predmet zastite. Registracionu formu možete preuzeti ovdje

Formulare o registraciji svojih av djela šaljite na: prijava@autorskaprava.me
Ne morate biti član organizacije da bi vaš repertoar ušao u sistem raspodjele naknada. Samo registrujte svoje AV djelo!

Opšte pravilo Odredbe ovog zakona o elementima autorskog djela, o pretpostavci autorstva, o koautorima i autorima spojenih djela, o sadržaju i ograničenju moralnih prava, o imovinskim i drugim pravima autora, o sadržajnim ograničenjima autorskog prava, o računanju rokova autorskog prava, o odnosu između autorskog prava i prava svojine, o autorskom pravu u pra...

detaljnije

Za sva pitanja možete nas kontaktirati putem e-maila: office@autorskaprava.me, ili putem telefona +382 69 284 724.