Organizacija

A-PRAVA MONTENEGRO je kolektivna organizacija za ostvarivanje prava filmskih producenata u Crnoj Gori.

Naša organizacija je prvi put osnovana 01.08.2012.godine kao Organizacija za zastitu prava autora audiovizuelnih djela i nosilaca srodnih prava , medjutim nakon duge borbe, Organizacija je morala da se preregistruje u kolektivnu organizaciju koja se bavi zastitom prava filmskih producenata. Finalnu dozvolu za rad od strane Zavoda za intelektualnu svojinu je dobila 04.03.2014.godine.