Saopštenje za crnogorske nosioce prava na audiovizuelnom djelu/ producente

Poštovani Članovi i  ostali nosioci prava iz domena filmske produkcije, čija AV djela, u odnosu na kablovsku retransmisiju, štite, tj. čija je zaštita u nadležnosti A-prava Montenegro:

Nova registraciona forma za buduće prijave u svrhu evidentiranja u našoj bazi podataka radi budućeg monitoringa,  je načinjena, te od sada za Vaša nova AV djela koja budete registrovali, koristite korigovanu AV formu koja se od sjutra može naći na sajtu A-prava Montenegro.

Stara forma se više neće prihvatati kao validna.

Operativni tim A-prava Montenegro.