Poziv za početak novih pregovora

Poziv za početak novih pregovora oko visine tarife za kablovsko reemitovanje audiovizuelnog sadržaja sa repertoara organizacije A-prava Montenegro za teritoriju Crne Gore