Kontakt

Josipa Broza Tita 17. 81 000 Podgorica

+382 20 226 629
+382 69 284 724
office@autorskaprava.me

 

Formulare o registraciji svojih av djela šaljite na: prijava@autorskaprava.me

 
Burić Predrag
Izvršni direktor
A-prava Montenegro
Maja Đondović
Pravni savjetnik
Zamjenik Direktora za Opšte pravne poslove, Operativu i Međunarodnu saradnju
A-prava Montenegro