Održan seminar: Kolektivni menadžment u autorskom i srodnim pravima i uspostavljanje sistema naknade za privatno umnožavanje - Private Copying Levy