Odluka o osnivanju Fonda za početak izgradnje prvog filmskog studija u Crnoj Gori

Datum: 24.04.2017.godine

 

Saopštenje za javnost

Dana 21.marta 2017.godine na skupštini članova Organizacije A-prava Montenegro usvojena je odluka o osnivanju Fonda za početak izgradnje prvog filmskog studija u Crnoj Gori.

Na predlog Upravnog odbora Organizacije, u skladu sa Zakonom o autorskom I srodnim pravima (“Sl.List CG” 37/11, 53/16) i Statutom, članovi su usvojili odluku kojim se 10% od ukupno prikupljenih sredstava do sada odvaja za osnivanje i pokretanje Fonda koji će biti kamen temeljac za izgradnju filmskog studija. Iako je izgradnja filmskog studija ambiciozan projekat, Organizacija smatra da je važno pokrenuti ideju i krenuti u realizaciju, uz nadu da će i drugi relevantni subjekti podržati ovaj veliki i značajan projekat za crnogorsko filmsko stvaralaštvo.

 U osnivanje Fonda se ulazi tokom 2017 godine, sa nadom da će u toku iste godine projekat prodržati prije svega Ministarstvo kulture, Vlada Crne Gore i ostala relevantne domaće i međunarodne institucije. Do sada projekat izgradnje studija je podržala skupština opština Danilovgrad na čelu sa aktuelnim gradonačelnikom, u smislu pružanja mogućnosti da se na teritoriji ove opštine ustupi zemljište na kojem bi započeli izgradnju ovog studija.

Organizacija za zaštitu prava filmskih producenata u Crnoj Gori „A-prava Montenegro“