Organizacija za zaštitu prava
filmskih producenata
u Crnoj Gori
pitajte nas?
KORISNICI
Korisnik je dužan da prije početka korišćenja predmeta zaštite (audiovizuelno djelo odnosno videogram), zaključi ugovor o neiskuljučivom korišćenju predmeta zaštite sa organizacijom za kolektivno ostavarivanje prava, u ovom slučaju A-PRAVA MONTENEGRO.

Korisnik ili udruženje korisnika, u cilju dodjele prava na emitovanje/reemitovanje, ima obavezu dostavljanja pisanog dokaza o prethodno regulisanim obavezama sa organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, saglasno članu 170. Zakona o autorskom i srodnim pravima („Sl.list CG“,br.37/11).
A-PRAVA Montenegro . 2014 ALL RIGHTS RESERVED . powered by InfoBit