Organizacija za zaštitu prava
filmskih producenata
u Crnoj Gori
pitajte nas?
KONTAKT
  • +382 69 284 724
  • office@autorskaprava.me


Burić Predrag
Izvršni direktor
A-prava Montenegro


Maja Đondović
Pravni savjetnik
A-prava Montenegro
A-PRAVA Montenegro . 2014 ALL RIGHTS RESERVED . powered by InfoBit